PELUKIS-PELUKIS DI MALAYSIA


Balai Seni Lukis Negara yang banyak berjasa dalam memartabatkan seni visual negara



BSLN kini dikenali sebagai Balai Seni Visual Negara




Pengenalan

Perkembangan seni halus di Malaysia berlaku secara berperingkat-peringkat berkaitan dengan lukisan, catan, cetakan dan arca. Melalui bidang seni halus ini, pelukis dapat meluahkan rasa hati untuk disampaikan kepada audiens. Secara umumnya, perkembangan ini dapat dibahagikan kepada dua zaman iaitu:

a. Zaman sebelum Perang Dunia Kedua

b. Zaman selepas Perang Dunia Kedua

                        PELUKIS-PELUKIS



Tahun 20an

Abdullah Ariff


Yong Mun Seng



Tahun 1930an

Pada tahun 1935, sekumpulan pelukis di Singapura merupakan penuntut Sekolah Seni Halus Shanghai, Sekolah Seni Shanghai dan Universiti. Mereka telah menubuhkan Salon Art Studies Society yang kemudiannya ditukar kepada Persatuan Pelukis-pelukis Cina.



Tahun 1940an

Mohammad Hoessein Enas



Tahun 1950an

Syed Ahmad Jamal




Dzulkifli Buyong


Jolly Koh


Chuah Thean Teng



Tahun 1970an

Redza Piyadasa


Abdul Latiff Mohidin


No comments:

Post a Comment